Smart City Műhely

A Smart City Műhely a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékén létre jött hallgatói csoport, oktatói kutatócsoport. A Smart City Műhely célja a város és a környezet ökoszisztémaként való kezelése, ennek megfelelően a rendszerszemléletű megközelítés során a különböző természeti és civilizációs körforgások vizsgálata, a „rendszerbemenetek” (víz, energia) és a „rendszerkimenetek” (szennyvíz, légszennyezés, háztartási/ipari hulladék) összekapcsolható regenerációs folyamatainak elemzésével foglalkoznak. A csoporton belül különböző alprogramokban folynak elemzések elsősorban a képzésnek helyt adó Debrecen város vonatkozásában:

 • A főpályaudvar program fejlesztése során forgalmi torlódások, akadályok mérséklését támogató okos megoldások feltérképezése A Főpályaudvar fejlesztése kialakuló: terület igénybevétele, üzemanyag fogyasztás, kibocsátás, torlódás elemzése 2017-2021 időszakban. A módosítások révén a meglévő és kialakításra zöldterületek minőségéből és nagyságából adódó biológiai aktivitás, biodiverzitás értékelése, összehasonlító elemzése ökológiai, térinformatikai módszerekkel.
 • A kiskörút keleti és nyugati oldalát érintő forgalomterhelés hatásainak vizsgálata a Főpályaudvar kivitelezési munkálatai alatt. Háttérszennyezettség mérése (tranzit utak melletti terhelés), a kapott eredmények ismeretében történő zöld infrastruktúra kialakítására javaslatok megfogalmazása.
 • Közlekedési ökológiai lábnyom számítása és elemzése Debrecenben 7. Terepi méréseken alapuló, térinformatikai, geostatisztikai módszerekkel történő elemzések.
 • Területi analízist követően térképi ábrázolás segítségével városökológiai indexek (vegetációs, bioklimatikus) szemléltetése
 • Városi beépítettség hatása a kisugárzási hőmérsékletre; műholdas felvételezés szerepe a városi hősziget vizsgálatában (Landsat 8 felvételek). Hőtérkép előállítása űrfelvételek alapján a Főpályaudvar környezetében
 • Városi levegőminőség, ezen keresztül az életminőség javítását elősegítő fenntarthatósági elvek, fejlesztések kidolgozása a közlekedés szempontjából.
 • Légköri szennyeződések akkumulációjának vizsgálata Debrecen forgalmi csomópontjaiban
 • A jövő nemzedék „Z-generációs fiatalok” energia-, közlekedés-, tér- és épület használati módjának és közösségi média szokásainak feltérképezése, és az abban rejlő fenntartható városfejlesztési potenciál kihasználási lehetőségeinek elemzése.
 • Az Új Főnix terv új közlekedési koncepciójához tartozó közlekedésszervezési (forgalomtechnikai) koncepció környezeti hatásainak elemzése (pozitív hatások, zöldfelületek arányának változása, levegőminőség).
 • A Főpályaudvar program kivitelezés során keletkező építőipari hulladékok életciklus elemzése.
 • Az okos város lehetőségeit bemutató hatékony infokommunikáció népszerűsítése az oktatás keretei között, fenntartható zöldszemlélet kialakítása=> középiskolákban Smart órák tartása.
 • „Smart communities” koncepció keretében aktív részvételt ösztönző fejlett smart infokommunikációs csoportmunka megvalósításának lehetőségei egyetemi hallgatók körében.
 • Energia- és vízkímélő, „zöld” városfejlesztési innovációk és technológiák hasznosságának vizsgálata. Smart vízgazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata Debrecenben.
 • Város és környezete ökoszisztémaként való kezelése -vízi infrastruktúratervezés (természeti és civilizációs körforgásokra egyaránt kiterjedő összehangolt hosszú távú tervezés lehetőségeinek feltárása)
 • Felhőalapú szolgáltatások, hálózatok virtualizálása: felhőalapú szolgáltatások (Cloud Services) keretében térinformatikai adatbázis készítése
 • „SMART integráció”, közös platform létrehozása: a különböző szakterületek hogyan képesek egymást erősíteni, az innovatív rendszerszemlélet bevonása a kutatási-oktatási együttműködésekbe; közös oktatási segédanyagok létrehozása
 • A város életének releváns információit összegyűjtve, elemezve, egy közösen használt tudásbázist létrehozása, amely révén információ-vezérelt komplex megoldásokhoz juthatunk
 • A városi jólét és életminőség koncepciójának kidolgozása: smart közlekedés, smart energetika, smart városi környezet, smart életvitel kulcsterületek alapján
 • Digitális közlekedést támogató esélyegyenlőség program kidolgozása
 • Kutatási eredmények publikálása a Smart City munkatársaival együttműködve, népszerűsítve tudományos körökben, elismert szakmai lapokban kutatómunkánk eredményeit. Kutatási eredmények bemutatása hazai és nemzetközi konferenciákon
 • Smart City E-Learning tananyagok, interaktív képzési alkalmazások kidolgozása lakossági szemléletformálás céljából (közösségi tereken tartózkodó személyek, tömegközlekedési megállókban, közlekedési eszközökön utazók számára)
 • Smart közösségi terület kialakítása a Műszaki Karon.

További információk

Debrecen Smart City Facebook oldala

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 21. 11:23