Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Magam és Tanszékünk minden munkatársa nevében szeretettel köszöntöm Önt a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének Honlapján!

A Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének  célja és feladata az építőmérnöki tudományterület elméleti és gyakorlati ismereteinek itthon és  külföldön egyaránt versenyképes színvonalon történő átadása mindazon elsősorban építőmérnök, építészmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser alap- és mesterszakokon tanulmányokat folytató Hallgatóknak, akik az Építőmérnöki Tanszék által kínált kurzusokat tantervüknek megfelelően vagy azon kívül szabadon választható tárgyként felveszik. (Tantervek, Tantárgyprogramok)

A Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékének kiemelt feladata az építőmérnöki alapképzési szak (BSc), az építőmérnöki mesterképzési szakok (MSc), az építőmérnöki tudományterülethez tartozó településmérnöki mesterképzési szak (MSc), továbbá különböző, az építőmérnöki szakmához kapcsolódó szakirányú továbbképzési szakok - közismert néven szakmérnöki szakok - gondozása. (Alapképzés BSc, Mesterképzés MSc, Szakmérnöki képzések)

A szakokhoz, ill. az egyes szakokon belül megtalálható szakirányokhoz kapcsolódó oktatási, kutatási, tananyag-fejlesztési, laboratórium-fejlesztési valamint publikációs tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetünk Hallgatóink szakmai és tudományos jellegű egyéb tevékenységének támogatására, a kiemelten jó képességű fiatalok tehetséggondozására.

A rendkívül szerteágazó építőmérnöki szakma gyakorlásához szükséges ismeretek átadását az Építőmérnöki Tanszéken belül kialakított szakcsoportok végzik. A Tartószerkezeti Szakcsoport munkatársai a tartószerkezetek méretezéséhez, azok kivitelezéséhez szükséges anyagtani és szerkezettani ismereteket, a Geotechnika Szakcsoport az épületek és építmények létesítéséhez szükséges talajmechanikai, alapozási ismereteket, a Magasépítési Szakcsoport elsősorban az épületszerkezettani és tervezési ismereteket, a Közlekedésépítési Szakcsoport az útépítési, úttervezési, vasútépítési és vasúttervezési ismereteket, a Vízmérnöki Szakcsoport a hidrológiai, hidraulikai, közműépítési valamint az építőmérnöki tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelemmel összefüggő ismereteket, a Településmérnöki Szakcsoport pedig a települések tervezésével, üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos ismereteket továbbá a minden egyes építőmérnöki létesítmény telepítéséhez szükséges geoinformatikai ismereteket adja át Hallgatóink részére. (Szakcsoportok)

A Hallgatók szakmai fejlődésének biztosítása érdekében az Építőmérnöki Tanszék különböző hallgatói csoportokat szervezett, mely Műhelyekben a különböző érdeklődésű Hallgatók további szakmai, tudományos ismereteket, valamint gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az építőmérnöki szakma különböző területeiről. Közösségszervező ereje határozza meg a Kultúrmérnöki Műhely tevékenységét, a Tésztahíd Építő Műhely, a Betonkenu Építő Műhely valamint a MAPS Műhely egy-egy nemzetközi szinten is létező és elismert, hallgatók által életre hívott elvek és szabályok alapján működő csoport, a JövöÉpítő Műhely és Tanoda az építőmérnöki szakma népszerűsítésén dolgozik a közoktatásban tanuló leendő mérnökök között, a TDK Műhely a tudományos munka iránt érdeklődő ill. a különböző tehetséggondozó programokban részt vevő hallgatóknak biztosít működési keretet, nyújt segítséget.

A tanszék hagyományosan gyakorlatorientált mérnökképző műhelyként folyamatosan jelen van az építőmérnöki tudományterület hazai és nemzetközi szakmai és tudományos kutatási programjaiban, pályázataiban, szakmai és tudományos jellegű szervezeteiben. Az oktatók és a hallgatók tudományos munkáját az Építőmérnöki Tanszék gondozásában lévő Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratórium, a Geotechnika Laboratórium, a Közművek Laboratórium valamint a Geoinformatika Laboratórium segíti. (Laboratóriumok)

A Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszéke a hazai építőmérnök képzés egyetlen kelet magyarországi bázisa! Ebből a sajátos helyzetből adódóan regionális szerepünk meghatározó jelentőséggel bír mindennapi életünkben. Hallgatóink túlnyomó többsége az Észak Magyarországi Régió, az Észak Alföldi Régió, a Dél Alföldi Régió és a Közép Magyarországi Régió településeiről választja tanulmányainak helyszínéül a Debreceni Egyetemet, a szakma szépségeire, sokoldalúságára, egy sajátos életformára való tekintettel pedig azon belül is az építőmérnöki tudományterület különböző alapképzési, mesterképzési és szakmérnöki szakjait.

Bízom benne, hogy Honlapunkra látogatva olyan képzőhelyre, szakmai és tudományos műhelyre talált mellyel a jövőben együttműködve sikeres tanulmányokat, eredményes szakmai és tudományos munkát végezhet.

Üdvözlettel:

Dr. Kovács Imre
tanszékvezető
főiskolai tanár

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 21. 13:16