Dr. Lovra Éva

Cím:

Magyarország
1071
Budapest
Mobil telefonszám: 
+36 20 249 3984
E-mail cím: 
Tanulmányok
2003 - 2012
Diplomás építőmérnök – városépítészeti (urbanizmus) és üzemeltetési szakirány
Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Kar
Szabadka
2012 - 2013
Építőmérnöki MSc – szerkezetek és építőanyagok szakirány
Újvidéki Egyetem Építőmérnöki Kar
Subotica, Kozaračka 2a. Serbia
2013 - 2017
Építészmérnöki PhD
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécs, Boszorkány utca 2.
2018
Honosított: Településmérnök MSc
Debreceni Egyetem Építőmérnöki Kar
Debrecen, Ótemető utca 2-4.
Szakmai tapasztalat
2011 - 2012
középiskolai matematika tanár
Mezőgazdasági Iskola
Topolya, Szerbia
2014 - 2017
vendégoktató
Sapienza University of Rome, Roma Tre University – Department of Architecture
Róma, Olaszország
2015
vendégkutató
Czech University of Technology in Prague Faculty of Architecture
Prága, Csehország
2015 - 2016
vendégkutató
Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Architecture
Pozsony, Szlovákia
2016
vendégkutató
University of Zagreb Faculty of Architecture, HERU Project
Zágráb, Horvátország
2013 - 2017
PhD hallgató/doktorjelölt
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Pécs
2016 - 2018
kutató
Slovak Academy of Sciences Institute of Construction and Architecture Department of Architecture
Pozsony, Szlovákia
2018
középiskolai matematika tanár
Mezőgazdasági Iskola
Topolya, Szerbia
Tudományos minősítés/cím
2017
PhD
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola
Urban Tissue Typology and Urban Typology. Typo-morphology of the Cities in the Historic Hungary (1867-1918)
Tudományos érdekődés
Városmorfológia, mikro-urbanizmus, várostörténet, várostervezés-elmélet, tipo-morfológia, művészetelméleti, építészeti és városépítészeti kapcsolatok/kölcsönhatások 1867 és 1918 között az Közép-Európában, művészet-, építészet- és várostervezés-elmélet a második világháború utáni időszakban (szocialista modernizmus 1948-1975, Szerbia). Városi örökség meghatározása, értékelése és védelme.
Nyelvismeret
angol nyelvismeret
B2
2013
szerb nyelvismeret
C1
2013
Tanulmányutak
2015 - 2016
Szlovákia
(Pozsony, Kassa, Eperjes, Trencsén, Bártfa, stb.)
Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Architecture
prof. dr. Henrieta Moravčiková
Társasági tagság
2010
Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület
2012
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság
2013
Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete
2014
Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete
2015
Magyar Nemzeti Tanács Kulturális-művészeti konzultációs testületének kinevezett tagja - építőművészet
kinevezett tag
2017
Magyar Urbanisztikai Társaság
2017
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
Díjak/kitüntetések
2008
Újvidéki Egyetem díja: a 2006/2007 év építőmérnök hallgatója (elért legmagasabb átlag az Építőmérnöki Karon Szabadka - 9,67)
Újvidéki Egyetem
2014
Az év hallgatója az Újvidéki Egyetemen (az elért tanulmányi és tudományos eredményért a 2012/2013 évben)
Újvidéki Egyetem
2016
Nemzet Ifjú Tehetsége (2016/2017)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2017
Nemzet Ifjú Tehetsége (2017/2018)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pályázati tevékenységek
2014 - 2015
Nemzeti Kulturális Alap –Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Alkotói támogatás A városok és építészetük, mint az egyes korok társadalmának lenyomatai munkacímű kézirat elkészítésére (szerzőtárs: Tóth Zoltán)
2016 - 2017
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Városszövet- és várostipológia. A történelmi Magyarország (1867-1918) városainak tipo-morfológiája (kutatás)
2017 - 2018
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Tipológia: város- és városszövet típusok az Osztrák-Magyar Monarchiában (kutatás)
2017 - 2018
Nemzeti Kulturális Alap – Építőművészet Kollégiuma + Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Alkotói támogatás a Városszövet - és Várostipológia (1867-1918) munkacímű kézirat elkészítésére
Szcientometriai adatok
Idézetek száma: 
11 + függő idézők
Független hivatkozások száma: 
11
Hirsch-index: 
Szakterületi táblázat: 3, általános: 2
Egyéb információ

Tudományos publikációk

1. Lovra, Éva: Urban Typology in the Habsburg Empire, 1867-1918, with a Special Emphasis on Hungarian Towns. ARCHITEKTURA AND URBANIZMUS 52 : 3-4 pp. 36-53. (2018)

2. Lovra, Éva: Városrendezés Újvidéken a 20. század elején. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 46: 1-2 pp. 145-174. (2018)

3. Kissfazekas, Kornélia ; Lovra, Éva: Az államszocialista bányavárosfejlesztések morfológiai vonatkozásai: Komló és Oroszlány esete. ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 45: 3–4 pp. 301-325. (2017)

4. Moravčíková, Henrieta ; Lovra, Éva ; Pastoreková, Laura: Red or Blue? The Start of Modern Planning in Bratislava = Červený alebo modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy. ARCHITEKTURA AND URBANIZMUS 51 : 1-2 pp. 30-43. (2017)

5. Eva, Lovra ; Mladen, Obad Šćitaroci ; Bojana, Bojanić Obad Šćitaroci: Preobrazbe urbane strukture; Uloga željeznice u oblikovanju urbanoga tkiva u gradovima Austro-Ugarske Monarhije (1867.-1918.): Transformations of Urban Structure; Effects of Railway Construction on the Urban Tissue in the Cities of Austro-Hungarian Empire (1867-1918). PROSTOR (ZAGREB) 24: 2 pp. 188-201. (2016)

6. Lovra, Éva: UNDERSTANDING THE URBAN HERITAGE – MORPHOGENESIS OF THE TRADITIONAL URBAN BLOCKS. ARCHITEKTURA AND URBANIZMUS 50: 3-4 pp. 234-235. (2016)

7. Lovra, Éva: Urban Tissue Typology and Urban Typology (1868-1918) - Special Cases: Zagreb and Rijeka: Tipologija gradskoga tkiva i urbana tipologija u razdoblju od 1868. do 1918. godine Posebni slučajevi: Zagreb i Rijeka. PROSTOR (ZAGREB) 24: 2 pp. 202-215. (2016)

8. Lovra, Éva: Tipológiai párhuzamok - Párhuzamos tipológiák - A magyar városok szerkezeti típusai 1867 és 1918 között: Typological Parallels – Parallel Typologies - Structural types of cities in the Austro-Hungarian Monarchy between 1867-1918. UTÓIRAT: A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET MELLÉKLETE 16: 6 pp. 68-73. (2016)

9. Lovra, Éva: A szerb szocialista modernizmus: Socialist Modernism in Serbia. UTÓIRAT: A RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET MELLÉKLETE XVI: 4 pp. 72-76. (2016)

10. Lovra, Éva: Modern várossá válás: Városrendezési tendenciák Szabadkán a 19. század utolsó harmadától a 20. század közepéig. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 8: 1 pp. 107-123. (2014)

11. Lovra, Éva: A POSZTMODERN HATÁSA A KORTÁRS MÚZEUM ÉPÍTÉSZETRE. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 2014 p. x (2014)

12. Lovra, Éva: Jovánovics György plasztikái: az építészet és a szobrászat között. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 8: 3 pp. 130-143. (2014)

13. Lovra, Éva: Az 1950-es évek városépítészete és architektúrája Szabadkán. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 43: 3 pp. 62-79. (2013)

14. Lovra, Éva: Az 1950-es évek városépítészete és architektúrája Szabadkán: Az első rendezési terv a II. világháború után és más korai építkezések. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 77: 3 pp. 62-79. (2013)

15. Lovra, Éva: Planning in Frame of Law of Planning and Construction: Planiranje u okviru Zakona o planiranju i izgradnji. ZBORNIK RADOVA GRADEVINSKOG FAKULTETA SUBOTICA / PROCEEDINGS OF THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA 16: 1 pp. 143-150. (2007)

16. Henrieta, Moravčikova ; Laura, Pastorekova ; Lovra, Éva: Unintentional Continuity: Development Parallels of Early Modern Urban Planning: (Cases: Bratislava, Slovak Republic and Novi Sad, Republic of Serbia) pp. 630-632. In: Tostões, Ana; Koselj, Nataša (szerk.) 15th International Docomomo Conference: Metamorphosis. The Continuity of Change. Lisszabon, Portugália : DoCoMoMo International (2018)

17. Lovra, Éva: The Integrated Urban Morphology Method and the Urban Morphology Matrix pp. 535-543. In: Ilija, M Miličić; Ognjen, Gabrić (szerk.) Conference Proceedings: 6th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering 2018. Szabadka, Szerbia : University of Novi Sad, Faculty of Civil Engineering, (2018)

18. Éva, Lovra: URBAN TISSUE TYPOLOGY (1867-1918). Urban Heritage Identification pp. 75-85. In: Fourth International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns. Sremski Karlovci, Szerbia (2017)

19. Lovra, Éva: Basic Urban Types: Urban typology between 1867 and 1918 pp. 757-766. In: M, Bešević; D, Nikolić (szerk.) 5th International Conference “Contemporary Achievements in Civil Engineering” 2017: Proceedings. Szabadka, Szerbia : University of Novi Sad, Faculty of Civil Engineering, (2017)

20. Fabrizio, Finucci ; Lovra, Eva: University residences in Hungary: the actual scenario and the case of study of Ludovika campus pp. 339-348. In: Romano, Del Nord; Adolfo, F L Baratta; Claudio, Piferi (szerk.) RESIDENZE E SERVIZI PER STUDENTI UNIVERSITARI- RESIDENCES AND SERVICES FOR UNIVERSITY STUDENTS. Firenze, Olaszország (2016)

21. Lovra, Éva: Typological approaches of the modern cities (heritage of the k. und k. period) pp. 1023-1032. In: Giuseppe, Strappa; Anna, Rita Donatella Amato; Antonio, Camporeale (szerk.) City as Organism. New Visions for Urban Life-ISUF Rome 2015-Conference Proceedings. Rome, Olaszország : U+D Edition, (2016)

22. Lovra, Éva: THE 'MODERN CITY': URBAN TISSUE TYPOLOGY: Limitations of Caniggian and Conzenian practice and the new typologypp. 805-814. In: Ilija, M Miličić; Ognjen, Gabrić; Olivera, Dulić (szerk.) 4th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering 2016: Conference Proceedings. Subotica, Szerbia : Univerzitet u Novom Sadu, Gradevinski Fakultet, (2016) 1048 p.

23. Lovra, Éva: Typology of the Urban Fabric – Evaluation of the Inherited Townscape: Tipologija gradskog tkiva – Procjena naslijeđenog prostora grada pp. 238-244. In: Mladen, Obad Šćitaroci (szerk.) Cultural Heritage – Possibilities for Spatial and Economic Development. Proceedings. Zagreb, Horvátország: University of Zagreb, (2015)

24. Lovra, Éva: Tipologija gradskoga tkiva – vrjednovanje naslijeđenoga prostora grada: Typology of the Urban Fabric – Evaluation of the Inherited Townscape. In: Mladen, Obad Šćitaroci (szerk.) Cultural Heritage – Possibilities for Spatial and Economic Development: Posters. Zagreb, Horvátország: University of Zagreb, (2015)

25. Lovra, Éva: Typology of the Urban Fabric: Transport System, as a City Development Force, Railway Type Urban Fabric pp. 711-719. In: Miroslav, T Bešević (szerk.) International Conference "Contemporary Achievements in Civil Engineering" Subotica, Szerbia : Univerzitet u Novom Sadu, Gradevinski Fakultet, (2015)

26. Lovra, Éva: Magyar vonatkozású városok az európai várostörténetben. HÍD: 8 pp. 74-93. (2016)

27. Lovra, Éva: A szabadkai zsinagóga, a nemzetiségek feletti építészeti identitás állandósága: Klein Rudolf: A szabadkai zsinagóga. A zsidó közösség, az építés, a város és kultúrtörténeti jelentőség, Scribarum, Szabadka, 2015. MAGYAR SZÓ ONLINE (NOVI SAD) 2015 Paper: 131694 (2015)

28. Lovra, Éva: Építészet és identitás: A cseh kubizmus és a kubista műemlékek kortárs reneszánsza. HÍD 81: 8 pp. 61-68. (2015)

29. Lovra, Éva: Múltunk és jelenünk kollázsvalósága: Gugánovity Gabriella Volt egyszer egy ország című fotókiállításának margójára. HÍD 78: 7 pp. 112-114. (2014)

30. Lovra, Éva: A rozsda mint a túlélés alkímiájának képzete. HÍD 9: 1 pp. 74-81. (2014)

31. Lovra, Éva: A lebombázott Vojnich-kúriától a Szabadegyetem épületéig. HÍD 7 : 6 pp. 103-113., (2013)

32. Lovra, Éva: A vizuális identitás felborulása a szabadkai várostervezés funkcionalitása és megvalósuló ideái között. HÍD 76 : 12 pp. 142-148. (2012)

 

Könyv/könyvfejezet

Könyv

Amikor otthon van a sehol. Újvidék, Szerbia: Fórum (2014). ISBN: 9788632308121

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=367

Szabadka urbanizmusa és építészete a második világháború után 1945-1975. Újvidék, Szerbia: Fórum (2014). ISBN: 8632308882

http://adattar.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=610

Könyvfejezet

1. Lovra, Éva ; Szabó, Éva ; Tóth, Zoltán: The Knowledge-Creation Potential of Pécs pp. 307-340. In: Augusto, Cusinato; Andreas, Philippopoulos-Mihalopoulos (szerk.) Knowledge-creating Milieus in Europe: Firms, Cities, Territories. New York, Amerikai Egyesült Államok, Berlin, Németország: Springer, (2015) p. 380

2. Gál, Bence ; Mózes, Anett ; Lovra, Éva: 6. számú pályamű pp. 72-79. In: Horváth, Tamás (szerk.) MILD HOME és Eco Green Village Tatabányán. Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék, (2015)

3. Gyergyák, János ; Lovra, Éva: THE ROLE OF THE PUBLIC SPACES AND STRUCTURAL CHANGES IN THE SYSTEM OF CO-HOUSING AND BUILT HERITAGEIL RUOLO DEGLI SPAZI PUBLICCI E DEI CAMBIAMENTI STRUTTURALI NEL SISTEMA DEL CO-HOUSING E DEL PARTIMONIO CONSTRUITO pp. 75-81. In: Adolfo, F L Baratta; Fabrizio, Finucci; Stefano, Gabriele; Annalisa, Metta; Luca, Montuori; Valerio, Palmieri (szerk.) Cohousing. Problemi e progetti per la riqualificazione del patrimonio esistente: Cohousing. Programs and Projects to recover Heritage Buildings. Pisa, Olaszország : Edizioni Ets, (2014)

4. Lovra, Éva: Sugárút- strukturális analízis Városépítési és építészeti kapcsolatok pp. 594-611. In: Szalma, József (szerk.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken, 2013. Újvidék, Szerbia : Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, (2014)

5. Lovra, Éva: A szociális bérlakások és közterületek közösségi rehabilitációja: Elvek , gyakorlatok, példák (Nemzetközi modellek) pp. 28-35. In: Baracsi, Viktória; Kovács, Péter (szerk.) „...A NAPOT LÁTNI” : Pécs Hősök tere akcióterület szociális bérlakásainak energetikai célú korszerűsítési lehetőségei és zöldfelületi rendszerének újraértelmezése: Esettanulmány. Pécs, Magyarország : 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft., (2014)

6. Lovra, Éva: Építészet titóista módra: nemzeti, szocialista és modern 1945 – 1980 (a mozgalom vizionalizálása, új gondolatok által)pp. 388-408. In: Szalma, József; Dudás, Attila (szerk.) A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. Újvidék, Szerbia: Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, (2011)

7. Lovra, Éva: Art Neuveau versus high-tech pp. 252-253. In: Balla, Lajos (szerk.) Évkönyv 2010. Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület, (2011)


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.